Centrum językowo-szkoleniowe

Techniki szkolenia

Business technology concept as two hands holding a group of machine gears shaped as a human head as a symbol and metaphor for the transfer of industry information or corporate training.

Human Profess Centrum językowo- szkoleniowe to firma, która nie stosuje jednej wybranej metody nauczania. Uważamy, że każdy kursant jest inny i ma swoje oczekiwania względem kursu. Podobnie z podręcznikiem. Staramy się nie wdrażać jednego podręcznika, gdyż na rynku nie ma książki spełniającej w 100% oczekiwań słuchaczy jak i lektora. Uważamy, że najlepszym sposobem na interesujące i efektywne zajęcia jest tzw. metoda mieszana, polegająca na:

 

  • Poszerzaniu wiedzy z zakresu gramatyki w postaci zróżnicowanych zadań, ćwiczeń.
  • Stosowaniu ciekawych materiałów symulacyjnych zachęcających kursantów do ćwiczenia świeżo zdobytej wiedzy w praktyce (w postaci konwersacji, ciekawych gier, kalambur, dyskusji etc.)
  • Stosowaniu materiałów audiowizualnych mających na celu osłuchanie się z językiem obcym, poszerzeniu wiedzy z zakresu słownictwa oraz mobilizacji do konwersacji na dane tematy.
  • Korzystaniu z metody „flashcards” polegającej na bardzo szybkim opanowaniu nowego słownictwa oraz utrwalaniu na kolejnych zajęciach.
  • Organizowaniu zajęć o danej tematyce, na których kursanci dyskutują na temat wybranego przez siebie zagadnienia (np. Kuchnia Świata, Różnice kulturowe, Sposoby wdrażania innowacji w proces produkcyjny etc.).
  • Czytaniu ciekawych artykułów.
  • I wiele innych form nauczania.