Centrum językowo-szkoleniowe

Przebieg kursu

Концепция успеха. Ideas, development, success

Zanim kurs zostanie rozpoczęty:

 • Przeprowadzony zostanie przez nas tzw. wywiad zewnętrzny polegający na zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami, potrzebami oraz celami względem kursu.
 • Przeprowadzony zostanie przez nas tzw. wywiad wewnętrzny kursantów w postaci  sprawdzenia poziomu znajomości danego języka obcego. Wynik wywiadu objęty jest skalą Common European Framework of Reference for Languages.
 • Ustalona zostanie forma kursu oraz jego profil.
 • Przekazane zostaną Państwu wszelkie potrzebne informacje dotyczące szkolenia wraz z rekomendowanymi przez nas materiałami.
 • Chętnym zaoferujemy tzw. zajęcia wstępne, na których kursanci będą mieli możliwość poznania najodpowiedniejszego według nas lektora do prowadzenia kursu.

 

W trakcie kursu:

 • W każdym momencie istnieje możliwość zmiany formy zajęć, profilu kursu.
 • Co miesiąc wysyłane będą do Państwa raporty obecności kursantów na zajęciach.
 • Przeprowadzane są testy postępów w nauce oraz testy kończące kurs.
 • Przeprowadzane są anonimowe ankiety oceny kursu.
 • Przeprowadzane są wizytacje, wewnętrzne audyty wybranych zajęć.

Po zakończeniu kursu:

 • Przeprowadzony zostanie egzamin podsumowujący, mający na celu sprawdzenie dokonanego postępu znajomości języka obcego.
 • Przedstawiona zostanie Państwu propozycja kursu, będącego kontynuacją dotychczasowego szkolenia.
 • Kursantom zostaną wydane zaświadczenia o ukończonym kursie.